Το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ετοιμάζει πλέον μεθοδικά την επιστροφή του ενισχύεται και από την απόφασή του να βρίσκεται στην Αθήνα τέλος Αυγούστου ενόψει της εκδήλωσης του Ζαππείου.