Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροροφορίες του Κουρδιστού Πορτοκαλιού, ο σχεδιασμός του Παπανδρέου και των συνεργατών αφορά τις επαναληπτικές εκλογές σε περίπτωση που αυτές προκύψουν.