Θ.Πάγκαλος: "Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει τον Ε.Βενιζέλο -" Λέμε ψέματα στους πολίτες"!Θέμα ηγεσίας και απομάκρυνσης του Ε.Βενιζέλου, έθεσε ξαφνικά στο ΠΑΣΟΚ ο Θ.Πάγκαλος, μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος από τον Ε.Βενιζέλο! Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έριξε την βόμβα μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό και είναι χαρακτηριστικό ότι ζητάει άμεσα συνέδριο το οποίο θα εκλέξει "την ανάλογη ηγεσία για να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε μία νέα κατεύθυνηση".
«Πρέπει να κάνουμε
τακτικό συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές. Να ληφθούν υπόψη όλες οι νέες δυνάμεις. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις δομές και την κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ στον 21ο αιώνα, και να εκλέξουμε και την ανάλογη ηγεσία» είπε μόλις σήμερα το πρωί.
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |

Με αναπαλαίωση επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ να ανακάμψει στη Βοιωτία

Αδυνατεί το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον στη Βοιωτία να ξεφύγει από την εσωστρέφεια και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου ώστε να προσέλθει στις κάλπες του Ιουνίου με άλλον «αέρα».
Το Σάββατο ο πρόεδρος του Κινήματος Ευάγγελος Βενιζέλος θα επισκεφθεί τη Βοιωτία και θα μιλήσει με φορείς και πολίτες στο κινηματογράφο «Φίλιππος».
Από μόνο του αυτό το ότι δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα μιλήσει σε ανοιχτό χώρο αλλά σε αίθουσα κινηματογράφου δείχνει μια συγκεκριμένη κατάσταση και μια εικόνα που δεν βοηθά στην προσπάθεια ανοίγματος στη κοινωνία, στη βάση του κόμματος (που «μετακόμισε») ώστε να υπάρχει μια συσπείρωση καλύτερη από αυτή της 6ης Μαΐου.
Πόσο μάλλον όταν δύο μέρες αργότερα και ημέρα αργίας δηλαδή τη Δευτέρα το βράδυ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς.
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |

Ανακοίνωση Εμπορικού Συλλόγου


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας , ενημερώνουν ότι:
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ


                                                    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας»


Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Ο Δήμος Θηβαίων ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση της ΓΓΙΦ του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέβαλε πρόταση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».
Ήδη η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε και απεστάλη στον Δήμο μας η σχετική Απόφαση Ένταξης της προαναφερόμενης πράξης.
Η Πράξη πραγματοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €.  
Το έργο στοχεύει:
• Στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών τους.
• Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
• Στην ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
• Στην συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των θυμάτων.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου μας θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Δημαρχείου Θηβών και θα στελεχωθεί με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Νομικό και Κοινωνικό Λειτουργό). 
Ευελπιστούμε ότι η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί εντός του  Σεπτεμβρίου 2012. 
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |

Ρυθμίσεις χρεών επαγγελματιών προς τον Δήμο Θηβαίων


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από αλλεπάλληλα υπομνήματα και συναντήσεις της Ομοσπονδίας μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, ψηφίσθηκε ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)  σύμφωνα με τον οποίο και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 επεκτείνονται οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14/2-2-2012) του άρθρου 3 παράγραφος 8 και εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή στις Δ.Ο.Υ.
Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφος 8 του Ν. 4038/2012 ορίζει:
8. α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:
αα) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
γγ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
δδ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
εε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με την προβλεπόμενη στην περίπτωση η΄ της παρούσας παραγράφου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 30.....
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ: «Σταθερή πρωτιά και το 2012 για τη Στερεά Ελλάδα στη διαχείριση του ΕΣΠΑ»


Στη Λαμία, έγινε στις 30 Μαίου του 2012, η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, με 25 θέματα, και με συζήτηση για επίκαιρα θέματα, βάσει του κανονισμού λειτουργίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά στα εξής ζητήματα :
Στη σταθερά πρώτη θέση της Στερεάς Ελλάδας στη διαχείριση του ΕΣΠΑ :
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνεχίζεται και το 2012 η πρωτοκαθεδρία της Στερεάς Ελλάδας στους δείκτες απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ.
Όπως είναι γνωστό, στο τέλος του 2011, η Στερεά Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή των Περιφερειών με τη μεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων που έφτασε σε ποσοστό 62,05 %. Σε σταθερή ανοδική τάση, συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2012, η αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, με εξαιρετικές επιδόσεις και συγκεκριμένα :
Στο εκχωρημένο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 252,57 εκ. €, έχουν υπογραφεί συμβάσεις 286,17 (113,3 %) και η απορρόφηση ανέρχεται στα 162,39 εκ. € (64,3 %), ενώ ο μέσος όρος της χώρας κυμαίνεται σε ποσοστό 34,5 %.
Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Η Στερεά Ελλάδα καταγράφει άλλη μια συνεχόμενη πρωτιά, που είναι αποτέλεσμα σκληρής και επίπονης προσπάθειας, συνεχών συναντήσεων, διαρκούς παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, άμεσης επίλυσης προβλημάτων, καθώς και αποτελεσματικής συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους. Όλοι μας, ο ίδιος...
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |

Με επιτυχία οι συναντήσεις για τα δικαιώματα χρήσης νερού


Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Λαμία, Λιβαδειά και Χαλκίδα με την ευθύνη του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας Μπέτσιου Νικόλαου και την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων για το θέμα της χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
Στις συναντήσεις παρέστησαν εκπρόσωποι από το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Περιφέρειας, πρόεδροι των Ε.Α.Σ. και των Αγροτικών Συλλόγων καθώς και εκπρόσωποι των Τ.Ο.Ε.Β.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημέρωσαν με πληρότητα όλους όσοι παραβρέθηκαν στις συσκέψεις απαντώντας σε πλήθος ερωτημάτων που υπεβλήθησαν, δίδοντας ταυτόχρονα πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων.
Στόχος ήταν η ενημέρωση των ανωτέρω φορέων προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους με αυτές της Περιφέρειας ώστε η όλη διαδικασία να διεκπεραιωθεί ομαλά.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να οργανώσει περαιτέρω τα αρμόδια τμήματα Υδροοικονομίας προκειμένου να δεχθούν τις χιλιάδες των αιτήσεων και να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους αγρότες και κάθε ενδιαφερόμενο.
Ταυτόχρονα με παρεμβάσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητήσαμε να υπάρξουν σύντομα διευκρινήσεις σε θέματα της Κ.Υ.Α. για τα δικαιώματα χρήσης νερού.
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |

ΛΟΥΚΙΣΙΑ: Αλβανοί «ρήμαξαν» εξοχική κατοικία


Συνελήφθησαν, στις 29-05-2012 νωρίς το πρωί στα Λουκίσια  Ευβοίας, από αστυνομικούς της Β΄ Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας, τέσσερις (4) αλλοδαποί, Αλβανικής καταγωγής,  ηλικίας 23, 26, 32 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή. 
Ειδικότερα, νωρίς το πρωί και περί ώρα 04:30΄, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων και περιπολιών για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, εντόπισαν στα Λουκίσια Ευβοίας ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο με συρόμενο τρέιλερ, στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις δράστες και το ακινητοποίησαν, προκειμένου να διενεργήσουν αστυνομικό έλεγχο.
Κατά την διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκε εντός του οχήματος και στο τρέιλερ μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων όπως τροχοί, τρυπάνια, κατσαβίδια, κ.ά. τα οποία, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν αφαιρέσει λίγες ώρες νωρίτερα από εξοχική κατοικία, ιδιοκτησίας 41χρονου ημεδαπού, στην περιοχή των Λουκισίων.
Οι δράστες συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τα εργαλεία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.
Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.
Διαβάστε περισσότερα...

Posted in |